Kalendář akcí

   
Páry
Formace
Ost.
Pohár starosty města Říčany 10. 09. 2022 Říčany
N
N
N
N
P
P
N
N
N
P
N
N
N
Světový pohár 10. 09. 2022 GER - Königsbrunn
N
Světový pohár 17. 09. 2022 AUT - Villach
N
N
N
N
Světový pohár 18. 09. 2022 AUT - Villach
N
N
N
N
ME, MS, Světový pohár 01. 10. 2022 POL - Krakow
N
N
T
T
Mistrovství Evropy, Světový pohár 02. 10. 2022 POL - Krakov
N
N
N
T
Mistrovství světa, Světový pohár 15. 10. 2022 SUI - Genéve
N
T
T
White CUP 05. 11. 2022 Radvanice
N
N
N
P
P
P
N
N
ZRUŠENO - ME, MS 19. 11. 2022 RUS - Moskva
T
T
N
N
N
N
N
N
P
P
P
N
N
P
N
N
P
Mistrovství světa, Finále SP 03. 12. 2022 Praha
N
N
N
N
T
T
Vlaštovka + Vrabčák 10. 12. 2022 Praha - Sokol Jinonice
P
P
P
P
P
P
P
P