Pracovní seminář Radvanice - Rokenrol v KHK

Pracovní seminář Radvanice - Rokenrol v KHK

V pátek 4. listopadu 2016 se konal druhý plánovaný seminář na téma Odborné kompetence a sociální práce s mládeží v rokenrolu pro trenéry i pro rozhodčí akrobatického rokenrolu v Radvanicích. Pracovní seminář uspořádal Český svaz akrobatického Rock and Rollu za podpory Královéhradeckého kraje. Z připravených témat diskusi přítomných rozpoutala např. témata: odpovědnost trenéra, nestranný přístup rozhodčího/porotce, zajištění objektivity s prvky subjektivního hodnocení, komunikace rozhodčích s trenéry a sportovci v průběhu soutěže. Seminář byl hodnocen jako přínosný, za praktické označili účastníci i to, že se termín vzdělávání pro trenéry a rozhodčí koordinuje s termíny soutěží, aby se šetřil čas těch, kteří se ve volném čase věnují práci s mládeží a mají dost nabité osobní plánovače.