Projekt ČSAR: Učíme se být flexibilní a žít ve změnách

Projekt ČSAR:  Učíme se být flexibilní a žít ve změnách

V roce 2015 Český svaz akrobatického rock and rollu zrealizoval projekt zaměřený na efektivní vzdělávání a rozvíjení potřebných kompetencí pro rozvoj akrobatického rock and rollu.

Vzdělávání bylo určeno pro trenéry, kteří připravují děti a mládež a pro porotce, kteří hodnotí významné soutěže v akrobatickém rock and rollu.

Účastníci vzdělávání byli seznamováni s praktickými zkušenostmi s novými pravidly WRRC i se specifiky rokenrolu v rámci ČR a KHK.

ČSAR se podařilo v roce 2015 rozšířit možnost školení a přesunout je blíže „k lidem“. Projekt Rozhodčí/porotci a trenéři rock and rollu v KHK-učíme se být flexibilní a žít ve změnách byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.