PRACOVNÍ SEMINÁŘ - NÁCHOD - PROJEKT VZDĚLÁVÁME SE V KHK

PRACOVNÍ SEMINÁŘ - NÁCHOD - PROJEKT VZDĚLÁVÁME SE V KHK

V pátek 5.5.2017 se v Náchodě sešli trenéři a porotci, kteří dlouhodobě fungují v akrobatickém rock and rollu na dalším pracovním semináři.  Tento seminář zorganizoval Český svaz akrobatického Rock and Rollu za podpory Královéhradeckého kraje (v rámci projektu 17SPT07-0005), aby zajistil přenos informací o změnách a metodikách tohoto sportu tak, jak jsou aktuálně nastaveny světovou sportovní federací (WRRC) a platí od 1.1.2017. Posunem v tomto estetickém sportu je aktuální definice „základního kroku“, ke které byl v rámci školení porotců poskytnut
detailní výklad technického hodnocení správného provedení. A v rámci školení trenérů
výklad správného technického provedení a nácviku. Účastníci během školení trenérů
projevili zájem o nové průpravy nácviku základního kroku tak, aby se celkově
zvyšovala úroveň českého akrobatického rokenrolu v porovnání se světem. Dále se trenéři seznámili se současnými výzvami v práci s mládeží, nejvíce účastníci diskutovali o roli trenéra ve vztahu k rodině sportujícího dítěte.