HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – podpora akrobatického rock and rollu dětí a mládeže v Praze

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – podpora akrobatického rock and rollu dětí a mládeže v Praze

Díky podpoře hlavního města Prahy získaly 4 oddíly akrobatického rock and rollu působící v hlavním městě prostřednictvím ČSAR finanční podporu na proaktivní systematickou podporu rozvoje dětí a mládeže na období 07/2020 – 06/2021. I díky tomuto projektu se v pražských oddílech akrobatického rock and rollu podařilo v nelehkém období udržet většinu dětí u výkonnostního sportu. V době nejistoty pro sport jako takový se mohly opírat o své zkušené trenéry, kteří s nimi zůstávali v kontaktu i ONLINE, naučili se efektivně trénovat online a vymýšleli nejrůznější aktivity, které dětem dávaly víru, že vše se zase v dobré obrátí.
Na základě svých projektů mohly tyto oddíly v období od července 2020 do června 2021 pokračovat ve své práci na tom, aby současné děti věnující se akrobatickému rock and rollu v Praze mohly tento sport dělat dlouhodobě a aby i nové děti mohly začít trávit svůj volný čas tímto sportem, který pomáhá formovat důležité schopnosti nejen pro období dospívání, ale i pro plnohodnotný dospělý život. Oddíly pokračovaly v obnově a rozšíření nezbytného materiálního vybavení pro akrobatický rock and roll, zajistily potřebné sportovní plochy pro trénink, motivovaly zkušené trenéry, aby pokračovali v jejich náročné práci s dětmi, pokračovaly ve svých oddílech v prosazování potřeby odpovědně se stavět ke zdraví pravidelně sportujících dětí. Děkujeme hl. městu Praze za finanční podporu v rámci programu I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže.