HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – PODPORA AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU DĚTÍ A MLÁDEŽE V PRAŽSKÝCH ODDÍLECH

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – PODPORA AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU DĚTÍ A MLÁDEŽE V PRAŽSKÝCH ODDÍLECH

Dlouhodobě se hlavní město Praha finančně podílí na podpoře pražských oddílů akrobatického rock and rollu při jejich snaze o rozvoj dětí a mládeže.

Díky podpoře hlavního města Prahy získaly 4 oddíly akrobatického rock and rollu působící v hlavním městě prostřednictvím Českého svazu akrobatického rock and rollu (ČSAR) finanční podporu na proaktivní systematickou podporu rozvoje dětí a mládeže na období 01/2023 – 12/2023 (DOT/61/04/015816/2023). I díky tomuto projektu se v pražských oddílech akrobatického rock and rollu podařilo stabilizovat trenéry a tímpádem díky jejich činnosti a zkušenostem zajistit udržení a rozvoj členské základny.
Na základě svých projektů mohly tyto oddíly v období od ledna 2023 do prosince 2023 pokračovat ve své práci na tom, aby současné děti věnující se akrobatickému rock and rollu v Praze mohly tento sport dělat dlouhodobě a aby i nové děti mohly začít trávit svůj volný čas tímto sportem, který při správném přístupu má pozitivní vliv na zdraví dětí, pomáhá formovat důležité schopnosti nejen pro období dospívání, ale i pro plnohodnotný dospělý život. Pražské oddíly využily podporu hlavně na odměny trenérů s kvalifikací a dle svých potřeb využily podporu i na pořízení nezbytného materiálu pro akrobatický rock and roll, zdravotní prohlídky i na pronájem sportovních zařízení.
Děkujeme hl. městu Praze za finanční podporu v rámci programu I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže.