PF 2024 … akrobatický rock and roll

PF 2024 … akrobatický rock and roll

Všem sportovcům, trenérům, porotcům, partnerům, i příznivcům akrobatického rock and rollu přejeme klidný vstup do nového roku 2024.

Ať nechybí tolik potřebné zdraví, pozitivní přístup, zodpovědnost i píle, vytrvalost a především smysl pro fair play. Poctivá každodenní práce, v tělocvičnách při trénincích i na soutěžích, a také rozvaha v období různých celospolečenských změn, které se dotýkají i sportu, je předpokladem úspěchu českého akrobatického rock and rollu v dalších letech.

Jiří Hais
předseda Českého svazu akrobatického rock and rollu

Marcela Pikálková
místopředsedkyně Českého svazu akrobatického rock and rollu

a další členové Výkonného výboru ČSAR
Jiří Boháček, Richard Burgr a Petr Lukavský