ČSAR se účastnil pracovního setkání NSA a zástupců sportovních svazů

ČSAR se účastnil pracovního setkání NSA a zástupců sportovních svazů

V úterý 4. dubna 2023 se v Praze konalo Pracovní setkání zástupců Národní sportovní agentury (NSA) a zástupců sportovních svazů. Za Český svaz akrobatického rock nad rollu se setkání zúčastnili předseda a místopředseda svazu.
1.dubna 2023 vešla v platnost novela zákona o podpoře sportu  (zde), kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

- zřizuje kolektivní řídící orgán NSA – tříčlennou radu
- zřizuje dozorčí komisi
- zřizuje národní rozhodčí soud pro sport
- zpřesňuje specifikaci působnosti agentury (např. pravidelné každoroční předkládání plánu rozvoje sportu)
- atd.

Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek představil vizi, jakým způsobem by měla NSA fungovat do budoucna a jaká je její aktuální agenda, jaké záměry jsou v plánu v dotačních výzvách v nejbližším období 2024/2025, jaké nové povinnosti čekají žadatele ze sportovního prostředí, jaké jsou úkoly v nadcházejícím období (digitalizace, prioritizace sportů, vznik Corporate Identity České sportovní reprezentace v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva zahraničí, …)

V rámci setkání probíhala otevřená diskuse o tom, co se očekává od sportovních svazů v České republice, aby mohly být oprávněnými žadateli, byli ze strany státu podporovány ve své činnosti a mohly zodpovědně naplňovat poslání a cíle ve sportu, který v ČR zastupují. V dalších měsících budou probíhat obdobné akce zaměřené na konkrétní témata, které mají pomoci zlepšit komunikaci NSA se zástupci sportovního prostředí.