Program I. – hlavní město Praha – podpora akrobatického rock and rollu v Praze

Program I. – hlavní město Praha – podpora akrobatického rock and rollu v Praze

Díky finanční podpoře hlavního města Prahy získaly 4 oddíly akrobatického rock and rollu působící v hlavním městě prostřednictvím ČSAR finanční podporu na proaktivní systematický rozvoj dětí a mládeže. I díky tomuto projektu se v pražských oddílech akrobatického rock and rollu pomalu začíná rozšiřovat členská základna, zkvalitňuje se tréninková i trenérská činnost.

       Děkujeme hl. městu Praze za finanční podporu v rámci programu I. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže.

Na základě svých projektů mohly tyto oddíly v období od července 2019 do června 2020 pokračovat ve své práci na tom, aby současné děti věnující se akrobatickému rock and rollu v Praze mohly tento sport dělat dlouhodobě v podmínkách, které odpovídají vývoji ve světě, a aby i nové děti mohly začít trávit svůj volný čas tímto sportem, který pomáhá formovat důležité schopnosti nejen pro období dospívání, ale i pro plnohodnotný dospělý život. Sportovní svaz zaznamenal, že děti z pražských oddílů, které dokázaly být v dětských kategoriích úspěšné i v mezinárodním měřítku (a to i tréninkovým a materiálním podmínkám přibližujícím se tomu, co znají jejich soutěžní konkurenti z jiných zemí) mají větší motivaci věnovat se tomuto sportu na výkonnostní úrovni i v období dospívání. Oddíly pokračovaly v obnově a rozšíření nezbytného materiálního vybavení pro akrobatický rock and roll, zajistily potřebné sportovní plochy pro trénink, motivovaly zkušené trenéry, aby pokračovali v jejich náročné práci s dětmi, dokázaly uhradit alespoň nezbytné náklady na rozhodčí mládežnických soutěží, aby se mohly konat kvalitní soutěže dle mezinárodních standardů, pokračovaly ve svých oddílech v prosazování potřeby odpovědně se stavět ke zdraví pravidelně sportujících dětí.