PRACOVNÍ SEMINÁŘ TRENÉŘI A ROZHODČÍ RADVANICE - ROKENROL V KHK

PRACOVNÍ SEMINÁŘ TRENÉŘI A ROZHODČÍ RADVANICE - ROKENROL V KHK

V pátek 8. listopadu 2019 se konal plánovaný seminář na téma Odborné kompetence a sociální práce s mládeží v rokenrolu pro trenéry i pro rozhodčí akrobatického rokenrolu v Radvanicích. Pracovní seminář uspořádal Český svaz akrobatického Rock and Rollu v rámci projektu OKNO AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU V KHK – rozhodčí a trenéři vzděláváme se za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Z připravených témat diskusi přítomných rozpoutala např. témata: tradice „rokenrolu“ v KHK, poznatky z praxe z ČR i ze zahraničí, nestranný přístup rozhodčího/porotce, dualita rozhodčí/trenér v jedné osobě, trenér jako „lidský vzor“. Seminář byl hodnocen jako přínosný, za praktické označili účastníci i to, že se termín vzdělávání pro trenéry a rozhodčí koordinuje s termíny soutěží, aby se šetřil čas těch, kteří se ve volném čase věnují práci s mládeží a mají mimo práci, tréninky, soustředění a soutěže minimum volného času, který mohou věnovat vzdělávání se.