PODPORA AKROBATICKÉMU ROCK AND ROLLU: SOUTĚŽE A VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V ROCE 2019

PODPORA AKROBATICKÉMU ROCK AND ROLLU: SOUTĚŽE A VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V ROCE 2019

Českému svazu akrobatického rock and rollu byly poskytnuty dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci 2 projektů „Okno akrobatického rock and rollu v KHK – mezinárodní soutěže“ a „Okno akrobatického rock and rollu v KHK – rozhodčí a trenéři vzděláváme se“.

O poskytnutí dotací rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání konaném dne 06. 05. 2019 usnesením č. ZK/20/1563/2019. Dotace budou využity na pořádání významných mezinárodních sportovních akcí mládeže v KHK a na vzdělávání trenérů a rozhodčích v KHK. Děkujeme tímto Královéhradeckému kraji, že již od roku 2015 podporuje proaktivní systematický rozvoj akrobatického rock and rollu.