PODPORA AKROBATICKÉMU ROCK AND ROLLU: SOUTĚŽE A VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V ROCE 2018

PODPORA AKROBATICKÉMU ROCK AND ROLLU: SOUTĚŽE A VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V ROCE 2018

  Českému svazu akrobatického rock and rollu byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu „Okno akrobatického rock and rollu v KHK - soutěžíme a vzděláváme se“. Dotace bude využita na pořádání významných mezinárodních sportovních akcí mládeže a na vzdělávání trenérů a rozhodčích. Děkujeme tímto Královéhradeckému kraji, že již od roku 2015 podporuje proaktivní systematický rozvoj akrobatického rock and rollu.