Díky, trenére

Díky, trenére

ČSAR se stejně jako ostatní sportovní svazy připojil k projektu Díky trenére, který organizuje Spolek pro podporu mládežnického sportu.
Cílem projektu je upozornit na obětavou práci trenérů dětí a mládeže.

S myšlenkou, že výchově mladých sportovců se věnuje hodně opravdu „skvělých lidí“- trenérů, kteří stojí za sportovními i lidskými úspěchy konkrétního kluka či holky, se určitě můžeme v akrobatickém rock and rollu ztotožnit.
Na jednotlivých tanečních soutěžích se snažíme děkovat těm, kterých si vážíme.

Prostřednictvím tohoto projektu může každý tanečník a tanečnice, rodič, vedoucí oddílu či příznivec rokenrolu také vyjádřit upřímné poděkování – za vše a hlavně za sebe. Veškeré informace jsou na www.dikytrenere.cz. Projekt je možné sledovat na internetu, na facebooku, uslyšíte o něm v různých médiích, objeví se na různých sportovních i společenských akcích.
Bylo by hezké vidět, že mezi 30 nejzajímavějších příběhů trenérských životů patří i nějaký ten „rokenrolový“. Postarejme se o to. Jsme přeci rokenrolová rodina.