ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU – VALNÁ HROMADA 2021

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU – VALNÁ HROMADA 2021

V sobotu 24.dubna 2021 se konala Valná hromada Českého svazu akrobatického rock and rollu z.s.. Předsedou ČSAR byl delegáty zvolen opět pan Jiří Hais. Pod vedením Jiřího Haise ve funkci Předsedy ČSAR se Český svaz akrobatického rock and rollu rozvíjí již od roku 2013.

Jiří Hais dlouhodobě aktivně působí jako mezinárodní porotce i odborný dozor v rámci světové konfederace akrobatického rock and rollu – WRRC ( od roku 2000 licence Judge WRRC a od roku 2015 licence Observer WRRC) a aktivně zastupuje akrobatický rock and roll ve sportovním prostředí (Česká unie sportu - ČUS, Česká unie kolektivních a individuálních sportů – ČUKIS, Národní sportovní agentura - NSA, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy - MŠMT, …) . Od roku 2021 je členem rady České komory tanečních oborů - ČKTO. V dalším období chce ČSAR dále směřovat k rozvoji, profesionalitě a konkurenceschopnosti v dynamicky se rozvíjejícím sportovním světě.