Refundace členských příspěvků pro pojištěnce OZP

Jak jste již byli informováni na Valné hromadě, náš svaz uzavřel s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Smlouvu o spolupráci v rámci programu Zdravý spolek 2015.

Jedná se o možnost refundace členského příspěvku ČSAR. Tento příspěvek může být refundován členovi ČSAR, který uhradil členský poplatek pro rok 2015, a který je pojištěncem OZP. Členské příspěvky (až do výše 500,- Kč) budou členům našeho svazu - pojištěncům OZP, proplaceny na základě předloženého potvrzení o zaplacení členského příspěvku. Příspěvek bude uhrazen na bankovní účet člena spolku (číslo účtu vyplňte na potvrzení).

A jak to celé zařídit?

Člen oddílu, který je zároveň pojištěncem OZP si vytiskne a vyplní přiložený formulář. Vyplněný a podepsaný formulář můžete předat Štěpánce Slámové na Radě oddílů (29. 11. 2015). Další možností je předání formuláře na na Žižkovském poháru, kde na stánku ČSAR bude žádosti vybírat Marcela Pikálková.

Poslední šancí je zaslat vyplněný formulář k orazítkování na adresu ČSAR (ČSAR, Atletická 100/2, 16017 Praha 6), ale nejpozději do konce listopadu, aby se vše ještě stačilo zařídit. Svaz dokument orazítkuje a vše za žadatele na pojišťovně vyřídí. Pojišťovna příspěvek proplatí na účet pojištěnce.