Kalendář akcí

   
Páry
Formace
Ost.
ME JF, World Cup 01. 10. 2016 SLO - Ljubljana
N
N
N
T
WORLD CHAMPIONSHIP, Letenský pohár 08. 10. 2016 Praha - Sparta
N
N
N
T
N
Seminář trenérů ČSAR 09. 10. 2016 Praha
Podzimní pohár Sokola Jinonice 15. 10. 2016 Beroun
P
N
P
N
P
N
N
P
P
P
N
N
World Masters, World Cup 15. 10. 2016 AUT - Graz
N
N
N
Pohár starosty města Říčany 22. 10. 2016 Říčany
P
P
P
P
N
P
N
N
P
P
P
N
MS Kat.A, World Masters 29. 10. 2016 RUS - Moscow
T
N
White Cup 05. 11. 2016 Radvanice
P
N
N
P
N
P
P
P
P
MS BW 12. 11. 2016 SUI - Schaffhausen
T
ME DFJ, World Cup 13. 11. 2016 SUI - Schaffhausen
N
N
T
MS Ž,J, World Cup 19. 11. 2016 RUS - Sochi
T
T
N
MS JF,SF 20. 11. 2016 RUS - Sochi
T
T
Žižkovský Pohár 26. 11. 2016 Praha
P
N
N
N
N
P
P
N
N
Vlaštovka 03. 12. 2016 Praha - Jinonice
P
P
P
P
P
P
World Maters - ZRUŠENO 17. 12. 2016 MOL - Chisinau
MČR Ž,J - Pohár Města Náchoda 06. 05. 2017 Náchod
T
T