Aktuální metodika - školení trenérů a porotců ČSAR

Aktuální metodika - školení trenérů a porotců ČSAR

Od pátku 10.února do neděle 12.února 2017 probíhala v Praze intenzivní
školení trenérů i školení porotců akrobatického rokenrolu. Tato školení
zorganizoval Český svaz akrobatického Rock and Rollu, aby zajistil
přenos informací o změnách a metodikách tohoto sportu tak, jak jsou
aktuálně nastaveny světovou sportovní federací (WRRC) a platí od
1.1.2017. Posunem v tomto estetickém sportu je aktuální definice
„základního kroku“, ke které byl v rámci školení porotců poskytnut
detailní výklad technického hodnocení správného provedení. A v rámci školení trenérů
výklad správného technického provedení a nácviku. Účastníci během školení trenérů
projevili zájem o nové průpravy nácviku základního kroku tak, aby se celkově
zvyšovala úroveň českého akrobatického rokenrolu v porovnání se světem.